ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ติดต่อเรา

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02 579 5566-8 สำนักงานภาควิชา ต่อ 2412, 2413

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ ต่อ 2403

แฟกซ์ 02 561 1558

 

Website: www.east.human.ku.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/easternlangku


ที่ตั้ง

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 4 ห้อง 400-401 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์