ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขัน “สุดยอด...การประลองคันจิ”ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายสิปปวิชญ์ ศรีชัยลา, นางสาวบุษกร ศรีไทย และนางสาวรัชนก ชื่นชูวิทย์

 นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน สุดยอด...การประลองคันจิ” ระดับอุดมศึกษา

จัดโดย สถาบันไมนิจิอคาเดมี่กรุ๊ป วันที่ 10-11 กันยายน 2559  ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล21

 

 

japannisit