خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - โครงการนวัตกรรมธุรกิจญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการนวัตกรรมธุรกิจญี่ปุ่น

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ) ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น จัดโครงการนวัตกรรมธุรกิจญี่ปุ่นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การต่อยอด รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอนวัตกรรม รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรม