ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีนแก่นิสิตและผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ จัดโครงการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีนแก่นิสิตและผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58 เวลา 9.00-13.00 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาจีนให้การต้อนรับ

 

DSCF1616_resize.JPGDSCF1635_resize.JPGDSCF1637_resize.JPGDSCF1633_resize.JPGDSCF1639_resize.JPGDSCF1630_resize.JPGDSCF1636_resize.JPGDSCF1631_resize.JPGDSCF1613_resize.JPGDSCF1626_resize.JPGDSCF1620_resize.JPGDSCF1624_resize.JPG