ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเขียนพู่กันญี่ปุ่น"

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเขียนพู่กันญี่ปุ่น"

ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. เพื่อเผยพร่วัฒนธรรม และศิลปะการเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตได้เป็นอย่างดี

 

DSCF1545_resize.JPGDSCF1527_resize.JPGDSCF1553_resize.JPGDSCF1547_resize.JPGDSCF1531_resize.JPGDSCF1533_resize.JPGDSCF1556_resize.JPGDSCF1537_resize.JPGDSCF1538_resize.JPGDSCF1528_resize.JPGDSCF1530_resize.JPGDSCF1555_resize.JPGDSCF1526_resize.JPGDSCF1560_resize.JPGDSCF1539_resize.JPGDSCF1552_resize.JPG