ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการ "บรรยายพิเศษสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น"

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการ "บรรยายพิเศษสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เเละเรียนรู้เรื่องราวสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วีรวรรณ วชิรดิลก เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

 

DSCF1485_resize.JPGDSCF1496_resize.JPGDSCF1467_resize.JPGDSCF1471_resize.JPGDSCF1473_resize.JPGDSCF1474_resize.JPGDSCF1469_resize.JPGDSCF1495_resize.JPGDSCF1475_resize.JPGDSCF1489_resize.JPGDSCF1472_resize.JPGDSCF1497_resize.JPGDSCF1481_resize.JPGDSCF1470_resize.JPGDSCF1466_resize.JPGDSCF1477_resize.JPG