خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - โครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ได้จัดโครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอร่างวิทยานิพนธ์ของตนเองแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

DSCF1566_resize.JPGDSCF1598_resize.JPGDSCF1568_resize.JPGDSCF1561_resize.JPGDSCF1570_resize.JPGDSCF1594_resize.JPGDSCF1572_resize.JPGDSCF1569_resize.JPGDSCF1581_resize.JPGDSCF1600_resize.JPGDSCF1608_resize.JPGDSCF1563_resize.JPGDSCF1588_resize.JPGDSCF1601_resize.JPGDSCF1604_resize.JPGDSCF1579_resize.JPGDSCF1606_resize.JPGDSCF1576_resize.JPG