خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - โครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558

ได้จัดโครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00-12.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอร่างวิทยานิพนธ์ของตนเองแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

DSCF1316_resize.JPGDSCF1284_resize.JPGDSCF1301_resize.JPGDSCF1313_resize.JPGDSCF1256_resize.JPGDSCF1318_resize.JPGDSCF1287_resize.JPGDSCF1319_resize.JPGDSCF1286_resize.JPGDSCF1265_resize.JPGDSCF1293_resize.JPGDSCF1266_resize.JPGDSCF1328_resize.JPGDSCF1251_resize.JPG