ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กิจกรรมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ

ถอดรหัสหมากล้อม ปรัชญาสู่ความสำเร็จ
โครงการ “พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น”
ค่ายภาษาญี่ปุ่น ณ Aomori Chuo Gakuin ประเทศญี่ปุ่น
โครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัย โทมาโคมาอิ โคมาซาวา
โครงการศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร "โอบังยากิ"
โครงการแนะนำข้อมูลการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน
โครงการ "ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น"
โครงการ "บรรยายพิเศษสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น"
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเขียนพู่กันญี่ปุ่น"
โครงการนวัตกรรมธุรกิจญี่ปุ่น
โครงการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีนแก่นิสิตและผู้ปกครอง ครั้งที่ 2
โครงการ Old Japan Students Association, Kingdom of Thailand (OJSAT)
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขัน “สุดยอด...การประลองคันจิ”ระดับอุดมศึกษา