ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการนำชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์

ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ "นำชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์" ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 - 13.30 น. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

 

DSCF2328_resize.JPGDSCF2350_resize.JPGDSCF2340_resize.JPGDSCF2324_resize.JPGDSCF2321_resize.JPGDSCF2314_resize.JPGDSCF2347_resize.JPGDSCF2338_resize.JPGDSCF2326_resize.JPGDSCF2318_resize.JPGDSCF2339_resize.JPGDSCF2365_resize.JPGDSCF2333_resize.JPGDSCF2312_resize.JPGDSCF2373_resize.JPGDSCF2330_resize.JPGDSCF2317_resize.JPGDSCF2335_resize.JPGDSCF2337_resize.JPGDSCF2342_resize.JPGDSCF2332_resize.JPGDSCF2362_resize.JPGDSCF2357_resize.JPGDSCF2354_resize.JPG